Your cart is empty
Menu

CATEGORIES

Przetargi

Zestawienie załączników

           

 1. Załącznik nr 1 "Zaproszenie do złożenia oferty"- 1str.
 2. Załącznik nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia"- 1str.
 3. Załącznik nr 3 "Ogłoszenie o zamiarze dokonania zakupu"- 4str.
 4. Załącznik nr 4 „Formularz ofertowy wykonawcy"- 2str.
 5. Załącznik nr 5 „Formularz cenowy Wykonawcy"- 1str.
 6. Załącznik nr 6 "Informacja o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej"- 1str.
 7. Załącznik nr 7 "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania"- 1str.
 8. Załącznik nr 8 "Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu"- 1str.
 9. Załącznik nr 9 "Wykaz osób, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia" 1str.
 10. Załącznik nr 10 „Przedmiary robót"- 3str.
 11. Załącznik nr 11 "Dokumentacja- rysunki"
 12. Załącznik nr 12 „Wzór umowy z wykonawcą" - 8str.
 13. Załącznik nr 13 " Upoważnienie dla członków zespołu" 1str.

Files to download

Recommended Products

RT 73 H
15744.00 PLN
Add to cart
BRB-150
44750.48 PLN
Add to cart
Z-510
2220.69 PLN
Add to cart